Założyciele firmy: Thomas Kosikowski i Joe Kresky współpracują ze sobą od późnych lat osiemdziesiątych jako zespół z sukcesami. Poznali się w Schering Galvanotechnik, a później przejęli Höllmüller Maschinenbau GmbH w ramach wykupu menedżerskiego.

Dzięki nowym innowacjom nastąpił znaczący rozwój inżynierii poziomych urządzeń w procesach chemii mokrej (płytki obwodów drukowanych, technologia wyświetlaczy, panele fotovoltaiczne, aplikacje cienkowarstwowe) i tym samym stali się oni specjalistami znanymi z rozwiązań inżynierii procesowej.

kosikowski kresky

W 2007 r. obaj i ich trzeci partner sprzedali firmę Höllmüller Maschinenbau GmbH grupie RENA GmbH w celu dalszego wykorzystania synergii w branży.

W 2014 r. zrodził się pomysł założenia nowej firmy w celu zaspokojenia potrzeb rynku. Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom i nowoczesnym maszynom firma rozpoczęła działalność pod kierownictwem Zbigniewa Moskala (Dyrektor Administracji) i Sławomira Dudka (Dyrektor Technologii).

Firma ugruntowała swoją pozycję w branży inżynierii z wykorzystaniem tworzyw sztucznych i służy nie tylko jako dostawca komponentów urządzeń i części z tworzyw sztucznych, ale także jako producent złożonych urządzeń dla niektórych międzynarodowych firm.

Niektóre opinie klientów:

Witaj zespół KKS,

W tym miejscu chciałbym podziękować!
Nie jest oczywiste, że możemy przeprowadzić odbiór naszych zamówień w Waszej firmie z udziałem naszych klientów
Doskonale zdaję sobie sprawę, że oznacza to dla Was dodatkowe zadania..
Ale to również pokazuje mi, jak dobrze współpracujemy przy realizacji takich projektów.
Cieszę się i jestem dumny z tego, że jesteśmy partnerami i czekam na udaną, wspólną przyszłość !!

Jeszcze raz dziękuję Tobie i Twojemu zespołowi !!

Witaj zespół KKS,

Wysyłam Ci nasze zamówienie i chcielibyśmy
ponownie powtórzyć, że naprawdę współpracuje się z Wami
z przyjemnością. . To takie proste a z żadnym innym dostawcą
jest to niemożliwe.

Dziękuję

Close Menu