Wymagania dotyczące maszyn w technice medycznej

Sprzęt stosowany w medycynie wymaga dużej precyzji i dokładności. KK SOLUTIONS jest Państwa partnerem w zakresie produkcji i obróbki komponentów dla sprzętu medycznego. Korzystaj z rozwiązań najlepszych!

Rozwój rozwiązań medycznych z KK SOLUTIONS

Rozumiemy, że dzisiejsza medycyna wymaga tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dopasowanie polimerów do potrzeb klienta oraz maksymalne obniżenie kosztów. Wszystko to sprawia, że nie każdy producent artykułów z tworzyw sztucznych jest w stanie podjąć się projektowania elementów medycznych.

KK SOLUTIONS polega jednak na swoim wieloletnim doświadczeniu, zaawansowanym parku maszynowym oraz stale doskonalącym się zespole projektowym. Dzięki temu masz pewność, że współpracujesz z przetwórcą najwyższej jakości bezpiecznych polimerów medycznych.

medizintechnik

Najczęściej produkowane polimery stosowane w medycynie i farmakologii Polimery stosowane w medycynie można podzielić na kilka grup produktowych. Należą do nich polimery, które:

  • Diagnostyka, profilaktyka i rehabilitacja - to wszystkie elementy z tworzyw sztucznych, które w krótkim czasie mają kontakt z ciałem pacjenta.


Branża medyczna jest silnie związana przepisami bezpieczeństwa i specyficznymi wymaganiami dotyczącymi właściwości materiałów. Celem jest opracowanie sprzętu, którego użycie nie ma negatywnego wpływu na organizm pacjenta. Ponadto tworzywa sztuczne stosowane w medycynie muszą być odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekujących. Ponadto polimery biomedyczne nie mogą być narażone na działanie wysokich temperatur i promieniowania rentgenowskiego.

Jedną z najważniejszych właściwości medycznych wyrobów z tworzyw sztucznych jest adhezja i kohezja. Jest to zdolność do powierzchniowego lub wewnętrznego wiązania molekularnego. Ponadto polimery medyczne muszą być całkowicie obojętne na kontakt z żywymi tkankami, organami i krwią.

Ich wysoką neutralność biologiczną potwierdza wszczepienie polimerów na wiele lat, a nawet na całe życie. Kolejnym ważnym czynnikiem jest nadanie polimerom indywidualnych właściwości fizycznych. Należą do nich wytrzymałość na rozciąganie lub odkształcanie, duża gęstość i twardość materiału.

Jak w KK SOLUTIONS produkowane są przedmioty z polimerów medycznych?

Proces produkcji komponentów dla technologii medycznej rozpoczyna się od projektu. Klient dostarcza je naszym specjalistom lub konsultuje z nimi swoje indywidualne warianty. Dzięki wspólnej pracy nad produktem następuje wymiana wiedzy materiałowej i technologicznej, która służy ulepszeniu części projektowej.

Kolejne fazy obejmują wdrożenie projektu do produkcji prototypowej lub jednostkowej. Służą one do sprawdzenia cech obiektu i określenia ostatecznego wariantu. Po tych fazach, przed rozpoczęciem produkcji w fabryce, odbywa się ostateczny przegląd.

Skorzystaj z know-how i możliwości KK SOLUTIONS!

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaprojektować i opracować komponenty technologii medycznej dla Twojej firmy. Współpracuj z najlepszymi i wybierz KK SOLUTIONS!