Nasza historia

Założyciele Thomas Kosikowski i Joe Kresky pracują razem jako zespół odnoszący sukcesy od końca lat 80. Spotkali się w Schering Galvanotechnik, a następnie przejęli Höllmüller Maschinenbau GmbH w ramach wykupu menedżerskiego, który silnie wpłynął na horyzontalną inżynierię zakładową, wprowadzając nowe innowacje w zakresie zastosowań mokro-chemicznych (płytki drukowane, technika wyświetlania, panele słoneczne, zastosowania cienkowarstwowe), dzięki czemu stali się znani jako specjaliści w zakresie rozwiązań inżynierii procesowej.

W 2007 r. obaj z trzecim wspólnikiem sprzedali firmę RENA GmbH, aby jeszcze bardziej wykorzystać synergię w branży.

W 2014 r. pojawił się pomysł, aby założyć nową firmę, która zaspokoi potrzeby rynku. Dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom i nowoczesnemu parkowi maszynowemu firma rozpoczęła działalność pod kierownictwem Zbigniewa Moskala (dyrektora ds. administracji) i Sławomira Dudka (dyrektora ds. technologii).

W międzyczasie firma Engineering + Plastics ugruntowała swoją pozycję w branży i służy nie tylko jako dostawca komponentów instalacji i części z tworzyw sztucznych, ale także jako rozbudowany warsztat pracy dla niektórych międzynarodowych firm.

Niektóre opinie klientów