Spawanie tworzyw sztucznych

Trwałe łączenie tworzyw sztucznych za pomocą drutu spawalniczego lub bez (spawanie doczołowe) nazywamy spawaniem. Jest to proces stosowany w przypadku polipropylenu . W KK SOLUTIONS oferujemy naszym partnerom biznesowym dostęp do nowoczesnych i zaawansowanych usług w zakresie spawania tworzyw sztucznych. Wszystko po to, aby otrzymane produkty były najlepszej jakości.

Na czym dokładnie polega proces spawania tworzyw sztucznych?

Polimery mają znacznie niższą temperaturę topnienia niż stal czy aluminium. Oznacza to, że do uzyskania trwałego połączenia pomiędzy spawanymi elementami potrzeba mniej energii. Podobnie jak w przypadku innych procesów spawania metali, konieczne jest oczywiście zastosowanie drutu spawalniczego do modułów lub pojemników.

Poprzez oddziaływanie ciepła i ciśnienia, cząsteczki polimerów łączonych materiałów zostają trwale połączone i całkowicie stopione. W rezultacie części przedmiotu obrabianego są nierozerwalnie połączone.

Kiedy i gdzie stosuje się zgrzewanie polimerów?

Spawanie polimerów ma ogromne znaczenie w produkcji zbiorników. Wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe spawanie maszynowe fabryczne, stosuje się spawanie. Metoda ta zapewnia wysoką wydajność przy stałej precyzji i najwyższej jakości spawania.

Oczywiście trwałe łączenie elementów z tworzyw sztucznych realizowane jest również w przypadku mniejszych produktów, np. spawanie rur, pompy i filtra.

Jakie są najważniejsze zasady przy spawaniu tworzyw sztucznych?

Wydaje się, że spawanie polimerów to bardzo prosty proces. Są jednak pewne zasady, których należy przestrzegać podczas jej wykonywania. Są one powszechne przy łączeniu niektórych elementów, ale niektóre mają zastosowanie tylko przy spawaniu tworzyw sztucznych.

Przygotowanie powierzchni

Bez idealnie oczyszczonej powierzchni do spawania elementów trudno jest uzyskać bardzo dobrą jakość spoiny. Dlatego też przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy bardzo dokładnie oczyścić elementy przeznaczone do spawania. Bardzo zalecane jest dokładne przygotowanie powierzchni za pomocą materiałów ściernych, odpylania i alkoholu (np. izopropylenu).
kunststoffschweissen

Kwalifikacje spawaczy

Wszyscy spawacze w KKS są przeszkoleni i regularnie kontrolowani oraz certyfikowani przez TÜV - Süd, aby spełnić najwyższe wymagania.

Temperatura spawania

Zdarza się, że niektóre polimery wykazują bardzo szybkie uplastycznienie, ale nie nadają się jeszcze do zgrzewania. Dla innych trudnością może być utrzymanie nieco zawyżonej temperatury topnienia przez cały czas trwania spoiny.

Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie temperatury są nieodpowiednie do spawania polimerów. W pierwszym przypadku nastąpi pęknięcie spoiny, w drugim przerwanie ciągłości materiału i obniżenie wytrzymałości.

Niewystarczająca siła mocowania i nierównomierne nagrzewanie materiałów.

Dwa ostatnie punkty odnoszą się do przyłożonej siły i równomiernego nagrzewania wszystkich powierzchni. Nawet bardzo dobre podgrzanie elementów może nie być wystarczające, jeśli miejsca przeznaczone do klejenia będą łączone ze zbyt małą siłą.

Z drugiej strony podgrzewanie tylko jednego miejsca spowoduje słabe wiązanie, ponieważ nie wszystkie materiały zostaną uplastycznione.

Skontaktuj się z ekspertami z KK SOLUTIONS w celu uzyskania pomocy.

Nasze doświadczenie w spawaniu i przetwarzaniu różnych tworzyw sztucznych przekładamy na korzyści dla klientów. Już teraz skorzystaj z opcji kontaktu i powierz naszym ekspertom swoje pomysły, zrealizujemy je w najlepszy możliwy sposób.