Technologia ochrony środowiska

Technologia środowiskowa oznacza czystą wodę i czyste powietrze. W przemyśle wymagania te służą ochronie człowieka. KK Solution współpracuje ze znanymi firmami, które reprezentują tę technologię na całym świecie i produkuje niezbędne do tego części z tworzyw sztucznych, zarówno części toczone i frezowane, jak i separatory lub separatory z metalowymi ramami. KK Solution udzieli Państwu fachowej porady dotyczącej Państwa wymagań.

Technologia ochrony środowiska może być rozpatrywana w dwóch częściach, tj.

  • Oczyszczanie gazów odlotowych
  • Oczyszczanie ścieków
Technologia ochrony środowiska

Oczyszczanie gazów odlotowych

Oczyszczanie gazów odlotowych polega na natychmiastowym oczyszczaniu gazów, które powstają podczas etapu produkcji. Nasi klienci kierują się TA Luft (Techniczną Instrukcją Kontroli Jakości Powietrza), wytycznymi dotyczącymi ochrony człowieka.

W zależności od substancji istnieją różne rozwiązania, ponieważ różne substancje do czyszczenia powodują różne reakcje. Substancje gazowe i stałe są następnie zbierane w płuczkach gazów odlotowych.

Oczyszczanie ścieków

W oczyszczaniu ścieków znów mamy do czynienia z dwoma procesami, a mianowicie:

  • Oczyszczanie biologiczne
  • Oczyszczanie chemiczne i fizyczne


W biologicznym oczyszczaniu ścieków substancje ściekowe takie jak amon czy azotan są rozkładane.

W procesie chemiczno-fizycznym najpierw oddzielane są substancje grube i drobne. Następnie stosuje się procesy chemiczne, w zależności od przeznaczenia.

Technologia ochrony środowiska z KK Solutions

Dlatego już dziś skontaktuj się z KK SOLUTIONS. Wykorzystaj zalety naszych zakładów produkcyjnych dla swojego sukcesu. Dołącz do nas jako nasz partner w nowoczesnej technologii ochrony środowiska. Cieszymy się na współpracę z Państwem!