Produkcja seryjna

Stworzenie powtarzalnych lub nowych partii produktów wymaga posiadania zaawansowanego parku maszynowego. W KK Solutions wiemy, jak ważne z perspektywy Klienta jest dostarczenie partii produktu w najwyższej jakości i jak najniższej cenie jednostkowej. Nasze laboratorium projektowe połączone z nowoczesnym parkiem maszynowym i wykwalifikowaną załogą zapewnią sukces Twojej firmie!

Produkcja seryjna w KK Solutions

Wdrożenie seryjnej produkcji elementów z tworzyw sztucznych to nasza domena. Zapewniamy naszym Klientom możliwość stworzenia unikalnych rozwiązań technologicznych, których atuty będą widoczne już od momentu uzyskania prototypu. Do produkcji seryjnej posługujemy się zaawansowanym działem projektowym, w którym przekładamy zalecenia Klienta na projekt. W kolejnym etapie uzyskujemy próbny rezultat celem zdefiniowania poziomu wypełnienia oczekiwań oraz oceny cech walidacyjnych produktu. Jeżeli spełnia on ww. założenia, zostaje wprowadzony do seryjnej produkcji.

Rodzaje produkcji seryjnej w KK Solutions

Stworzenie partii danego elementu ma związek z określeniem zakresu produkcyjnego. Z tego względu wyróżnia się kilka rodzajów produkcji seryjnej, którą można uzyskać dzięki KK Solutions. Można ją określić pod względem liczby sztuk danej partii:

  • Produkcja małoseryjna – polega na stworzeniu niewielkiej ilości sztuk danego produktu, który zwykle jest w różnych wariantach rozmiarowych i jakościowych. Produkcja drobnoseryjna w umiarkowanej mierze bazuje na zastosowaniu maszyn, do stworzenia linii kilku/kilkunastu produktów mogą być wykorzystywane urządzenia uniwersalne. Duży wpływ na produkty mają czynności wykonywane ręcznie.
  • Produkcja średnioseryjna – ten rodzaj uzyskiwania produktu jest w większej mierze kontrolowany przez park maszynowy. Czas realizacji danej serii produktu jest zaplanowany, a same elementy zwykle są podobne lub jednakowe. Produkcja średnioseryjna może być powtarzalna.
  • Produkcja wielkoseryjna – zoptymalizowana pod kątem użycia wyspecjalizowanych maszyn. Ten rodzaj produkcji seryjnej jest z góry zaplanowany w czasie, zwykle poszczególne urządzenia wykonują jeden etap produkcyjny, a cała seria jest wytwarzana w sposób ciągły. Produkcja wielkoseryjna jest nastawiona na wykonywanie takich samych produktów.
serienproduktion

Korzyści z realizacji produkcji seryjnej w KK Solutions

Wdrożenie produkcji seryjnej ma dla Klienta sporo korzyści. Przede wszystkim obniżony zostaje koszt jednostkowy wytwarzanych elementów. Ma to ogromne znaczenie w sprzedaży detalicznej i hurtowej elementów lub produkcji maszyn, których części składowe wytwarzane są w procesie wielkoseryjnym. Poza tym w krótkim czasie możliwe jest uzyskanie ogromnej ilości elementów, ponieważ cała linia parku maszynowego w KK Solutions jest nastawiona na produkcję konkretnej partii produktu dla Klienta. Dzięki zastosowaniu rygorystycznych procesów kontroli jakości produkty wychodzące z produkcji seryjnej w KK Solutions spełniają oczekiwania Klienta i stawiane im standardy.

Co składa się na proces produkcji seryjnej w KK Solutions?

W naszym przedsiębiorstwie wiemy, jak duże znaczenie dla sukcesu Klienta ma spełnienie jego wymagań. Dlatego produkcja seryjna rozpoczyna się od zebrania maksymalnej ilości informacji o produkcie. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie elementu, który ma być produkowany w danej partii. Jeżeli Klient ma do dyspozycji własny projekt, nasi eksperci przechodzą do etapu prototypowania i oceny spełniania oczekiwań wyrobu wraz z Klientem.

Po zatwierdzeniu gotowego produktu rozpoczyna się seryjny proces zamówionej liczby elementów z tworzyw sztucznych. W zależności od wymagań Klienta może on być jednorazowy, powtarzać się nieregularnie lub cyklicznie w tych samych odstępach czasu.

Wybierz produkcję seryjną z KK Solutions

Nasz zaawansowany i nowoczesny park maszynowy jest gotowy na przyjęcie Twojego zlecenia. Jeżeli oczekujesz produktu o najwyższej jakości, w jak najniższej cenie jednostkowej skorzystaj z naszej oferty. Zapewniamy produkcję elementów z tworzyw sztucznych oraz stworzenie produktów wymagających innych materiałów np. wyrobów metalowych, które pozyskujemy od zaufanych dostawców. Stwórz z nami serię swoich produktów!