Materiały

Polipropylen jest wykorzystywany w różnych sektorach gospodarki:

 • Spożywcza
 • Farmaceutyczna i medyczna
 • Gospodarcza
 • Branża budowlana
 • Włókiennicza
 • Automotive

Polichlorek winylu jest wykorzystywany w różnych sektorach gospodarki:

 • Branża budowlana
 • Medycyna
 • Produkty gospodarstwa domowego
 • Odzież specjalistyczna
 • Reklama outdoorowa

Polifluorek winylidenu jest wykorzystywany w różnych sektorach gospodarki:

 • Farmaceutyczna i medyczna
 • Elektryka
 • Hydraulika
 • Przemysł samochodowy
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Metalurgia

Polietylen jest wykorzystywany w różnych sektorach gospodarki:

 • Kudowa
 • medycyna i farmakologia
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Transport i logistyka
 • Produkcja sprzętu AGD
 • Inżynieria elektryczna
 • Galwanotechnika
 • Technologia zamrażania