PE Polietylen

PE, czyli powszechnie znany polietylen to polimer powstały na skutek polimeryzacji etenu (etylenu). Bardzo dobre właściwości termoplastyczne, mechaniczne oraz hydroizolacyjne powodują, że stanowi znaczny procent wśród wszystkich produktów tworzonych na bazie polimerów. KK SOLUTIONS posiada w swojej ofercie możliwość realizowania projektów na bazie PE w dowolnej formie oczekiwanej przez Klienta.

Co to jest PE i jak się go otrzymuje?

Polietylen jest polimerem wysokocząsteczkowym, który składa się jedynie z cząsteczek węgla i wodoru. Może przybierać formę białą, przezroczystą i półprzezroczystą. W zależności od zastosowanej metody produkcyjnej otrzymuje się PE o małej i dużej gęstości. Służą do tego dwa sposoby przeprowadzania polimeryzacji – wysokociśnieniowa i niskociśnieniowa.

Sposób wysokociśnieniowy (polimeryzacja rodnikowa w masie lub w bloku) zapewnia uzyskanie polietylenu o małej gęstości. Podczas procesu produkcyjnego konieczne jest zastosowanie wysokiego ciśnienia etylenu oraz wysokiej temperatury. Konsekwencją jest otrzymanie produktu o wysokiej czystości, ale niskiej gęstości cząsteczkowej. Gotowy polietylen można schłodzić, co doprowadza do przybrania postaci litego bloku. Bez schłodzenia PE w procesie polimeryzacji rodnikowej w masie jest w formie płynnej.

Druga metoda otrzymywania polietylenu bazuje na zastosowaniu niskiej temperatury roboczej oraz ciśnienia delikatnie wyższego od atmosferycznego (maksymalnie do 0,5 MPa). Dzięki temu nie trzeba stosować skomplikowanej aparatury produkcyjnej do generowania wysokiego ciśnienia oraz utrzymywania wysokich temperatur. Na skutek katalizatora oraz rozpuszczalnika i mieszania ich z monomerami powstaje zawiesina poddawana filtracji. Produktem polimeryzacji niskociśnieniowej jest proszek, który w dalszym etapie można granulować.

Jakie są rodzaje polietylenu?

Bardzo dobre właściwości polietylenu sprawiają, że w dalszym ciągu trwa ewolucja produktowa tego materiału. Na skutek eksperymentów na rynku pojawiają się odmienne warianty polietylenu przystosowanego do konkretnych zastosowań. Wśród najpopularniejszych typów PE można wymienić:

 • UHMWPE ● (ultra-high-molecular-weight polyethylene) – polietylen o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej. UHMWPE jest stosowany m.in. do produkcji kamizelek kuloodpornych.
 • HDPE (high density PE) – polietylen mający wysoki poziom gęstości 0,94–0,96 g/cm³. Otrzymywany przez polimeryzację niskociśnieniową. Najpopularniejsze handlowe nazwy tego polimeru to PE-HD to PE 80 i PE 100.
 • MDPE (medium density PE) – polietylen średniej gęstości 0,926–0,94 g/cm³.
 • LDPE (low density PE) – Polietylen niskiej gęstości 0,915–0,935 g/cm³.
 • LLDPE (linear low density PE) – niskociśnieniowy liniowy PE o niskiej gęstości 0,915–0,935 g/cm³.
 • PEX (cross-linked PE) – polietylen sieciowany, łańcuchy PE połączone poprzecznie.
Installation einer HDPE-Rohrleitungsentwässerung

Najważniejsze właściwości polietylenu

Każdy z rodzajów PE, które zostały wymienione powyżej, mają swoje indywidualne cechy. Jednak można zauważyć, że każdy PE ma pewne wspólne właściwości fizyczne i chemiczne. Są to m.in.:

 • stabilność wymiarowa
 • duża odporność na ścieranie
 • wysoki poziom udarności
 • brak emisyjności szkodliwych związków
 • świetne właściwości ślizgowe
 • bardzo dobra izolacyjność wodna, elektryczna, gazowa, mikrobiologiczna
 • niewielka gęstość
 • bardzo wysoka odporność na działanie roztworów zasad, kwasów i soli
 • bardzo niski poziom higroskopijności
 • obojętność fizjologiczna

Najpowszechniejsze zastosowania polietylenu

PE to polimer stosowany powszechnie w zaawansowanych maszynach, jak również służący do produkcji podstawowych akcesoriów użytkowych. Tworzywa sztuczne wykonane z polietylenu mają zastosowanie głównie w produkcji folii i opakowań spożywczych, wyściółki pojemników na napoje (np. wnętrza kartonów na mleko), ale też opakowań, czy wieczek. Branża spożywcza to nie jedyna gałąź przemysłu, w której stosuje się najróżniejsze warianty PE. Poza nią z polietylenu korzystają:

 • budownictwo
 • medycyna i farmakologia
 • przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • transport i logistyka
 • produkcja urządzeń użytku domowego
 • elektrotechnika
 • galwanotechnika
 • technika głębokiego chłodzenia
PE Polietylen
PE Polietylen

Produkty z PE dla Twojej firmy tylko w KK SOLUTIONS

Skorzystaj z naszego parku maszynowego i bogatego doświadczenia, by stworzyć swój sukces rynkowy! Jesteśmy gotowi na kompletne projekty lub tworzenie produktów wspólnie z Twoją firmą od czystej kartki. Zapraszamy do kontaktu!